Ông sếp cho cô em gái của mình lên đỉnh. Ông sếp này rất quý cô em thư kí của mình, là bởi vì cô em thư kí của ông là một người vô cùng xinh đẹp. Cô em thư kí của ông đã lập được rất nhiều công lao. Hôm nay ông sếp có dẫn cô em thư kí của mình đi ăn, sau khi ăn một bữa ni nê thì ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với tình dục. Cho nên ông sếp đã gạ gẫm em thư kí của mình, ông ta ôm hôn hít cùng với cô thư kí của hai. Hai người họ thật là lãng mạn cứ như các cặp đôi tình nhân vậy. Sau khi mà đã bắn tinh dục, ông sếp cảm thấy dường như đã bỏ được cơn vật vã trong người.