Em gái tôi là đứa vô cùng thèm cặc. Cô em gái đưa tay nàng định kéo cái chăn mỏng đắp cho anh trai thì nó trở mình nằm ngửa lại, cái quần xà lỏn xộc xạch vá chằng vá đụp của ba nó cho xếch một bên lòi cái đầu cu ra làm nàng khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào dương vật mà hồi nào đến giờ nàng chỉ thấy ở anh trai mình bé tí teo và có lớp da bọc suốt con cu chứ không giống như cái này, chẳng thấy lớp da bọc đâu, lòi thò lõ ra cái đầu khấc to như trái cóc đỏ tái nối liền với cái thân cu đen thui thủi to như  trái chuối. Nhưng được cái con cu khủng của anh đã làm cho em nó sướng không tài nào mà chịu được.