Nhìn thân thể của cô anh cũng không thể nào mà chịu được. Cái cu đã cương cứng lên không thể nào mà khống chế nổi. Liền vội vàng lôi cô em này vào trong phòng, cởi hết quần áo đa. Bịt mắt của mình lại, để xem em nó sẽ làm gì mình. Cô em nó mân mê khắp thân thể của anh, liếm lấy nó. Rồi cô em nó cởi cái quần của anh da, cầm cái cu lên. Cho vào trong miệng của mình mút lên mút xuống, khiến anh cũng phải rên lên vì sướng. Sau đó anh bắn hết tinh trùng vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Bế cô em này vào tỏng phòng, đặt lên giường. Tách hai chân